Opleiding in praktijk | Kerkweg 72a | 3628 AR | Kockengen |  rvg_oip@euronet.nl  | T. 06 53 230 434

KLIJNWEBDESIGN

 

MKBe Solutions

Rob van Gelderen is in 1998 gestart met van Gelderen opleiding in praktijk.

 

Sinds dat jaar werk ik in opdracht van bedrijven op het gebied van opleiden van medewerkers in de procesindustrie en op- en overslagbedrijven.

 

Na eerst zelf geruime tijd als operator te hebben gewerkt en alle mogelijke vakopleidingen op dat gebied te hebben gevolgd ben ik mij gaan bezighouden met het opleiden van operators. Om dit goed te kunnen doen heb ik een studie opleidingskunde gevolgd.

 

Ik ben zelfstandig en onafhankelijk maar werk niet alleen. In de loop der jaren heb ik met verschillende partijen en diverse zelfstandige collega opleiders samengewerkt en werk nog steeds samen.

 

Aanvankelijk hield ik mij bezig met de beroepspraktijkvorming in het kader van (VaPro) opleidingen. Verzorgen van praktijkbegeleiding, opstellen van bpv-plannen,  praktijkopdrachten maken, beoordelen en tentamineren. Daar kwamen bedrijfspecifieke activiteiten bij zoals: opstellen van werkinstructies en handleidingen, inwerken van nieuwe medewerkers, verzorgen van opleidingen bij nieuwe installaties en complete nieuwe bedrijven en dit in Nederland en Duitsland.

 

Met de invoering van competentiegericht/beroepsgericht opleiden zijn er nog meer mogelijkheden en activiteiten bijgekomen. Door een sterkere verwevenheid tussen de theorie en het praktijkdeel van de opleiding ben ik mij ook met de theorie bezig gaan houden zoals verwerken van opleidingsmateriaal in de opleiding en zelf maken van opleidingsmateriaal.

 

Met de ontwikkeling van meerdere opleidingsmodellen voor operatoropleidingen (VaPro-model, werkend leren voor de procesindustrie (ROC's), het 3-fasen model van Technicom) en EVC is het allemaal wat complexer geworden. Maar meerdere wegen die allemaal naar hetzelfde doel van diplomering van beroepsopleidingen leiden maken het ook mogelijk om de opleiding beter aan te passen aan deelnemer en leerbedrijf.

 

Ik heb ervaring met alle opleidingsmodellen en voer EVC-s uit. Op basis hiervan ben ik in staat om bedrijven een passend advies te geven bij keuzes voor opleidingsmodellen, bedrijfsspecifieke opleidingstrajecten en combinaties.

 

 

 

      Home

 

   Over ons

 

   Contact